Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Nihai Başarı Sonuçları
  29.08.2022

  T.C.
  AĞRI
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ
  SINAVINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE NİHAİ BAŞARI DURUMU İLANI


              Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca; 23.05.2022 tarihinde Ağrı Adliyesinde gerçekleştirilen Sözleşmeli Zabıt Kâtibi sözlü sınavına ait sınav sonuçları ve nihai başarı durumuna ilişkin sorgu sayfası aşağıda ilan edilmiştir.


             (Sınavı ASİL OLARAK KAZANAN Adayların, Aşağıda İstenilen Belgeleri, 07.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar komisyonumuza şahsen ibraz etmesi veya en yakın adalet komisyonları aracı kılınarak APS yolu ile komisyonumuza göndermesi gerekmektedir. Aksi Takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. Fıkrası Uyarınca “ Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz “ hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.) Sınav sonuçları hakkında ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.  29.08.2022
   

  ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  1-)Kimlik Fotokopisi,

  2-)Diploma Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, (Diplomanın aslının kontrolü sağlandıktan sonra iadesi yapılacaktır) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan mezun belgesi kabul edilecektir.)

  3-)Sertifika, Transkript veya kurs bitirme belgesinin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, (Belgenin aslının kontrolü sağlandıktan sonra iadesi yapılacaktır) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  4-)KPSS Sonuç Belgesi,

  5-)Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.) (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) (Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini eklemesi gerekmektedir.)

  6-)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (İndirmek İçin Tıklayınız )

  7-) Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf, ( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

  8-) Mal bildirim formu,  (İndirmek için tıklayınız.) Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. )

  9-) Eş Beyan Dilekçesi, ( İndirmek için tıklayınız )

  10-) Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  11-) Adli sicil ve arşiv kaydı, ( Evlilik ve boşanma durumunda evlilik ve kızlık soyadlarında ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı ) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  12-) Sağlık Beyanı ( İndirmek için tıklayınız )

  13-)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır) (indirmek için buraya tıklayınız.)

  T.C. Kimlik No
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu