Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İcra Katipliği, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Başvuru Sonuçları Kabul Edilenlere DUYURULUR.
  31.05.2023

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İcra Katipliği, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik  Başvuru Sonuçları Kabul Edilenlere DUYURULUR
   

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları ile Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İcra Katipliği, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik alanında başvurusu kabul edilenler;

  A)  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği uygulama (klavye) sınavına girmeye hak kazanan adayların 09.06.2023 günü saat 09.00’da hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce Fırat Mahallesi Ağrı Valiliği Yanı Huzurevi Caddesi (AR-GE) Araştırma  Geliştirme Merkez Binası Dış Kapı No:6 / Merkez AĞRI  sınav salonu önünde hazır bulunmaları,

  B) Sözleşmeli Mübaşirlik ve Sözleşmeli Hizmetli unvanında sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların 20.06.2023 günü saat 09.00’da hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce Fırat Mahallesi Ağrı Valiliği Yanı Huzurevi Caddesi (AR-GE) Araştırma  Geliştirme Merkez Binası Dış Kapı No:6 / Merkez AĞRI  sınav salonu önünde hazır bulunmaları,

  C) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik unvanında boy kilo ölçümüne girmeye hak kazanan adayların 05.06.2023 günü saat 09.00’da hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce Ağrı Merkez Adliyesinde hazır bulunmaları,

  Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları rica olunur. 

  Uygulama sınavına katılacak adaylar başvuru sırasında beyan ettikleri klavye türünde uygulamaya tabi tutulacaklardır.

  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

   Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 31/05/2023

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr