Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Başarı Sonuçları
  15.09.2022

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  AĞRI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  Sözleşmeli İcra Kâtibi Nihai Başarı Sonuçları

   

           İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01/03/2022 tarihli, 500 Sözleşmeli İcra Katipliği (657 SK. 4/B) Sınav İlanı gereğince; Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına 4 (dört) İcra Kâtibi kadrosu için sınav izni verilmiş olmakla, Komisyonumuzca 24/05/2022 tarihinde yapılan sözlü sınav neticesinde oluşturulan nihai başarı  sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup,

           Sonuç ekranında ASIL ve YEDEK olarak sınavı kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları belirtilen açıklamalara uygun şekilde eksiksiz olarak 29/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bizzat elden teslim etmeleri, İl dışından evrak gönderecek olan adayların ise belirtilen tarihte Komisyonumuza ulaşacak şekilde APS aracılığı ile Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

           Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 

  ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  1-)Kimlik Fotokopisi,

  2-)Diploma Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, (Diplomanın aslının kontrolü sağlandıktan sonra iadesi yapılacaktır) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan mezun belgesi kabul edilecektir.)

  3-)Sertifika, Transkript veya kurs bitirme belgesinin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, (Belgenin aslının kontrolü sağlandıktan sonra iadesi yapılacaktır) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  4-)KPSS Sonuç Belgesi,

  5-)Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.) (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) (Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini eklemesi gerekmektedir.)

  6-)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (İndirmek İçin Tıklayınız )

  7-) Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf, ( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

  8-) Mal bildirim formu,  (İndirmek için tıklayınız.) Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. )

  9-) Eş Beyan Dilekçesi, ( İndirmek için tıklayınız )

  10-) Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  11-) Adli sicil ve arşiv kaydı, ( Evlilik ve boşanma durumunda evlilik ve kızlık soyadlarında ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı ) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

  12-) Sağlık Beyanı ( İndirmek için tıklayınız )

  13-)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır) (indirmek için buraya tıklayınız.)

  TC
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu