Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Ağrı Merkez Adliyesi, Ağrı İcra Müdürlüğü ve CTE Sözleşmeli Personel Alımı Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin İlan
  21.05.2021

  T.C

  AĞRI

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  İ L A N

   

  ----------Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 23/02/2021 tarihli sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanlarına istinaden, 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden başvuruda bulunan adaylar ile uygulama sınavı sonucunda başarılı olarak sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ve sözlü sınav tarihleri aşağıda belirtilmiş olup,

  ----------Sözlü sınava katılacak adayların, Covid-19 salgılı nedeniyle maskeli bir şekilde HES kodu ve kimlik belgesi ile birlikte Ağrı Adliyesi Kat:1 Komisyon Başkanlığı Kaleminde listede belirtilen saat de hazır bulunmaları gerekmektedir.

  ----------Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, sözlü mülakat tarihinde Covid-19 nedeniyle pozitif veya temaslı olarak raporlu olmaları halinde, Komisyonumuzla iletişime geçmek suretiyle buna ilişkin rapor ve mazeret talebine dair dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir. Bu mazeretlerine istinaden Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar hakkında Ağrı Adliyesi internet sayfasında ayrıca ilan yapılacağı, iş bu ilanın tebliğ mahiyetine olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı, 

  ----------İlan olunur.

   

  Mülakata alınacak adayların 

  1. Bilgisayar İle Doldurulmuş Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu 
  2. 2 Adet Biyometrik 6*9 Ebatında Fotoğraf
  3. Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

   

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr