Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektrik Teknisyeni Nihai Başarı Listesi İçin TIKLAYINIZ.
  09.07.2021

  T.C.
  AĞRI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  AĞRI KAPALI  CEZA İNFAZ KURUMUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE  ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ MÜLAKAT SONUÇLARI

   

      Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 05/03/2021 ve E-18514707-903.02-1310/20566 sayılı 5.358 sözleşmeli personel istihdamı konulu sınav ilanı ile  Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalıştırılmak üzere 1 (bir) sözleşmeli Elektirik Teknisyeni personel alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan mülakat sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Listede BAŞARILI olarak belirtilmiş kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir.

  NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  Asil ve Yedek Adayın En Geç 15 Gün  İçerisinde;

  1 – 2020 KPSS sonuç belgesi 
  2- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c Maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (raporda……. görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık,körlük,topallık,işitme kaybı,çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur…… şeklinde yazılması)
  3- Mal beyanı formu (TIKLAYINIZ)
  4-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe  (TIKLAYINIZ)
  5-Öğrenim belgesi (diploma-geçici mezuniyet) aslı ve bir adet fotokopisinin birlikte getirilmesi 
  6-Eş çalışma durumu beyanı (TIKLAYINIZ)
  7- Erkek adaylar için askerlik şubesi başkanlıklarından alınacak askerlik durum belgesi veya onaylı terhis belgesi (sevk ve terhis tarihini gösteren)
      Komisyon Başkanlığımıza (Ağrı  Adliyesi, Ağrı  Adalet Komisyonu Başkanlığı 1. Kat) teslim edilmesi gerekmektedir.
      İlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu 

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr