Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ağrı Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Sözlü Sınav Sonuç İlanı
  06.08.2021

  T.C.
  AĞRI 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NDAN

  28.05.2021 tarihinde yapılan sözleşmeli Zabıt Katibi sözlü sınavında başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde komisyonumuz kalemine Ağrı ilinde olanların BİZZAT teslim etmeleri, il dışında olanların ise APS ile GÜN BEKLENMEKSİZİN göndermeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İşbu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Duyurulur.06.08.2021

  İSTENİLEN BELGELER :

  1. Diploma aslı veya Noter Onaylı Örneği
  2. Bilgisayar Sertifikası yada Transkript aslı veya Noter onaylı Örneği,
  3. Aile Nüfus Kayıt Örneği,
  4. KPSS Sınav sonuç belgesi,
  5. 4 Adet fotoğraf (biyometrik),
  6. Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ıslak imzalı, ayrıca soyisim değişikliğine binaen eski ve yeni soyisimlerini içerir iki tane çıkarılacaktır.)
  7. Görev yapmasında sağlığı yönünden sakınca olup olmadığına dair beyanını içerir dilekçe. (İndirmek için tıklayınız)
  8. Başka her hangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına ilişkin dilekçe. (Örnek için tıklayınız)
  9. Mal Bildirim Beyanı (İndirmek için tıklayınız)layınız.)
  10. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge veya terhis belgesi. (Erkek adaylar için)

  SONUÇ SORGULAMA EKRANI

   

  T.C. Kimlik No
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu