Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ağrı Adliyesi Sözleşmeli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçucu İçin TIKLAYINIZ.
  15.07.2021

   AĞRI ADLİYESİ

  SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

  SÖZLÜ SINAV SONUCU

   

           Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince, adliyemiz sözleşmeli personel alımında,

           Sözlü sınav sonucuna göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

   

  1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
  2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  3. Kimlik Fotokopisi,
  4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
  5. Mal bildirimi (EK-2),
  6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
  7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),
  9. Tercih Formu (EK-6)
  10. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  11. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

   

   

  İstenilen belgelerin, 30/07/2021 günü mesai bitimine kadar Ağrı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 30/07/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İlanen Duyurulur. 15/07/2021

   

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır."

   

   

   

   

  T.C. Kimlik No
  Doğum Yılı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu