Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  9 Haziran 2023 Tarihinde Yapılacak Olan Sözleşmeli Zabıt ve İcra Katipliği Sınavına Katılmaya Hak Kazananlardan Aynı Tarihte Başka Komisyondaki Bir Sınava Katılacak Olanlara Yönelik Sınav Erteleme İlanı
  07.06.2023

  9 Haziran 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELİ ZABIT VE İCRA KÂTİPLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN AYNI TARİHTE BAŞKA KOMİSYONDAKİ BİR SINAVA KATILACAK OLANLARA YÖNELİK SINAV ERTELEME

  İLANI

   

  AĞRI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

  İLAN

  9 Haziran 2023 tarihinde yapılan “Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Kâtipliği Klavye Uygulama Sınavına” katılmaya hak kazanan bazı adaylardan, aynı tarihli sınav ilanları doğrultusunda yaptıkları başvurular sonucu başka bir Adalet Komisyonunda da sınava katılan ve 9 Haziran 2023 tarihinde mazeretleri nedeniyle katılamayanlar ile ilgili ilan;

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün aynı tarihli sınav ilanları doğrultusunda yaptıkları başvurular sonucu başka bir Adalet Komisyonunda da sınava katılmaya hak kazanmış olanlar ile geçerli mazeretleri olup mazeretleri Adalet Komisyonu Başkanlığımızca kabul edilmiş olan adaylara yönelik, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 13:30’da klavye uygulama sınavı yapılmasına karar verilmiştir.

  Bu hususta adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı,

  Tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. 07/06/2023

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr