Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi Alımına İlişkin Nihai Başarı Sonuçları
  25.10.2023

  T.C

  AĞRI 

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

                   Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2023 yılı personel alımı için Komisyon Başkanlığımıza vermiş olduğu sınav izni gereği;

                   Komisyonumuzca yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sonuçlar (sonuç sorgulama linkinden TC. Kimlik Numarası, Doğum Yılı ve Güvenlik Kodu yazılarak sorgulama yapılacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

   

             Sınav Sonuç Listesinde yer alan ASIL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Ağrı Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya APS yolu ile eksiksiz olarak teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

   

          Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu; 

  İLAN OLUNUR. 25.10.2023 

   

  (“Sınavla ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre değerlendirileceği dikkate alınarak itirazların bu madde kapsamında yapılması gerekmektedir.”) 

   

  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

   

      1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan mezun belgesi (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 2 adet öğrenim belge fotokopisini okuldan aslı gibidir yaptırmaları veya noterden onaylı 2 suretini göndermeleri gerekmektedir.) (Tüm adaylar

      2- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Adayları için "Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge yada sertifikanın onaylı ikişer örneği (Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Ön lisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.)

      3- Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi (muaf olanlar buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini sunmak zorundadırlar) veya ilişiği olmadığını gösterir belge) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.) (Tüm adaylar)

      4- KPSS sonuç belgesi, (Tüm adaylar)

      5- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.(Tüm adaylar)

      6- Eşinin iş durumu bildirir beyan, (Bekârlar bekâr olduğunu belirterek dolduracaktır.) (Form İçin Tıklayınız.(Tüm adaylar)

      7- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.(Tüm adaylar)

      8- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (-Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç- tüm adaylar)

      9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartının onaylı fotokopisi (2 adet)

     10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu (Raporda: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeli yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması)

      11- 6x9 ebadında 1 adet BİYOMETRİK fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olacak şekilde özellikle erkek adaylar sakalsız olacak) (Tüm adaylar)

      12- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Form İçin Tıklayınız.(Tüm adaylar)

      13- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (Tüm adaylar)

      14- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.) (Tüm adaylar)

      15-Aile bireylerini gösterir Nüfus Kayıt Örneği (Tüm adaylar)

  TCKN
  DOĞUM YILI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu