Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı İnfaz ve Koruma Memuru, Hemşire ve Sağlık Memuru Nihai Başarı Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
  05.10.2023

  DUYURU

   

       Ağrı Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanı alımına ilişkin Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınav sonuçları aşağıda bulunan sorgulama ekranında yayımlanmıştır.

            Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç  19/10/2023 Cuma  günü mesai bitimine kadar;

  1. Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu (yönetmelikteki ibarelerin yer almadığı raporlar geçersiz sayılacağından,) Yönetmeliğe uygun olmadan alınarak Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilen tüm raporların karar kısımlarının ilgili hastanelerden sağlık şartlarına haiz olan adayların “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ………………….. unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılı olacak şekilde(hangi unvan ise noktalı kısma o unvanın yazılarak)(Tüm Adaylar)
  2. En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),
  3. KPSS sonuç belgesi,
  4. Mal bildirim formu (Mal bildirim formu için tıklayınız...)
  5. İki adet biometrik fotoğraf,(6x9 ebatında)
  6. Askerlik durum belgesi (askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),
  7. Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin (İndirmek için tıklayınız...)
  8. Bir adet güvenlik ve arşiv araştırması formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

            Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

           05/10/2023 tarihindeki sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

  T.C KİMLİK NO
  DOĞUM YILI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu