TEMEL AMAÇ VE İLKELERİMİZ
AMAÇLARIMIZ

1) Mahkemenin belirtmiş olduğu koşullar ve süre doğrultusunda hazırlanan Denetim Planı çerçevesinde suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet( rehberlik, psiko-sosyal), program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli uygulamaları hayata geçirmek.

2) Haklarında karar verilen kişiler (çocuk-genç, yetişkin), şube görevlileri ile mesleki çalışmalar yaparak bu kişileri suçtan uzaklaştırmak ve yeniden topluma kazandırmak.

3) Suçtan zarar gören kişilere verilen zararları onarmak ve toplumu korumak.

4) Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü sayısını azaltmak.

5) Hafif suç işleyen hükümlülerin mesleki beceriliklerini artırmak ve onları özyönetim ve zaman yönetimi ve sorun çözme becerileri konusunda bilinçlendirmek.

6) Çocuk hükümlülerin eğitim kurumlarına devamlılığını sağlamak.

7) Eski hükümlülerin topluma uyum sürecinde onlara rehberlik etmek, toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak, Koruma Kuruluna başvuruda bulunarak işe yönlendirme konusunda yardımcı olmak.

8) Amaçlarımız doğrultusunda daha güvenli ve huzurlu toplumda yaşamak için Koruma Kurulu üyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile irtibatlı ve koordineli bir şekilde çalışmak.


İLKELERİMİZ


İNSAN ONURUNA SAYGI VE DÜRÜSTLÜK:

Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.


GİZLİLİK:

Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı haller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.


TARAFSIZLIK:

Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.


ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI:

Yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.


HEDEFLERİMİZ


TEMEL HEDEFİMİZ:

Ceza süresi sonunda kişinin topluma yararlı bir kişi olmasını sağlamaktır.


SOSYAL YÖNDEN:

1) Kişi mahkum olduğu ceza ve ya tedbiri kendi sosyal çevresi içerisinde kendisine ve topluma yararlı faaliyetlerde bulunarak çekeceğinden kişinin rehabilitasyonu sağlamak, tekrar suç işlemesini engellemek,toplumla daha çabuk bütünleşmesini sağlamak.

2) Kişi ceza infaz kurumuna girmeyeceğinden bu kurumlardaki hükümlü sayısı azalacağından ceza infaz kurumunda kalan diğer hükümlü ve tutukluların daha iyi şartlarda barınmalarını sağlanacağından bu kurumlardaki asayiş sorununun azalmasına da katkıda bulunulacaktır.

3) Eski hükümlülere meslek edindirme kursları açarak iş bulmalarına kolaylaştırarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak aynı zamanda kişisel ve toplumsal kalkınmayı sağlamak.