Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonunca 2017 yılı bilirkişi KABUL / RED listeleri

 

T.C.
ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Sayı : 2016/719 Muh 30/11/2016
Konu : 2017 Yılı Bilirkişi Listesi


DAĞITIM YERLERİNE


-------------------Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca "Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince 2017 yılı bilirkişi listelerine kayıt olmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu bilirkişilik başvuru talepleri kabulve red edilenlere ilişkin Komisyonumuzun 29/11/2016 tarihli ve 2016/47 sayılı kararı ile her il için ayrı ayrı düzenlenmiş olan bilirkişilik talepleri kabul edilenlere ilişkin (EK-1) liste, bilirkişilik talepleri red edilenlere ilişkin (EK-2) liste ve yemin belgesine ilişkin liste yazımız ekinde gönderilmiştir.
-------------------Bu itibarla;
-------------------a)Her il için ayrı ayrı düzenlene ve gönderilen bilirkişilik talepleri kabul edilenlere ilişkin (EK-1) liste ile Ağır Ceza Komisyon Başkanlığınız tarafından belirlenecek yemin töreni tarihi ve saatinin (imzalı yemin belgelerinin en geç 16/12/2016 tarihinde Başkanlığımıza gönderilecek olması nedeniyle bu tarihten önce bir tarihin belirlenmesi) internet siteniz üzerinden ilan edilmesi,

-------------------b)Her il için ayrı ayrı düzenlenen ve gönderilen bilirkişilik talepleri red edilenlere ilişin (EK-2) listeninde internet siteniz üzerinden ilan edilmesi,
-------------------c)Ağır Ceza Komisyon Başkanlığınız tarafından belirlenecek yemin töreni tarihi ve saatinin bilirkişilik talepleri kabul edilen (EK-1) listede isimleri bulunan ilgililere tebliği,
-------------------d)Ekte gönderilen yemin belgesine ilişkin listenin, bilirkişilik talepleri kabul edilen (EK-1) listede isimleri bulunanlara yemin ettirildikten sonra, isimlerinin karşısına imzalarını alınmak suretiyle en geç 16/12/2016 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi rica olunur.


Mustafa ÇETİN
Adalet Komisyonu Başkanı

 

Kabul listesinde ismi yer alan Bilirkişilerinin 09/12/2016 günü saat 09:00'da Ağrı Adliyesi

Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin için hazır olmaları gerekmektedir.

EK1: Bilirkişilik Talepleri Kabul Edilenlere İlişkin Listeye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

EK2: Bilirkişilik Talepleri Red Edilenlere İlişkin Listeye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız